Penolong Pengarah Unit-unit Urusetia Tetap MBKM

Penerbitan & Promosi Buku

 

AHMAD FADLI ABD AZIZ
Penolong Pengarah, Urusetia Tetap MBKM
E-mel: fadli.aziz@moe.gov.my
Tel: +603 8321 7003; Faks: +603 8321 7012

 

Pembangunan Industri Buku & Keurusetiaan

 

WAN SALAHUDIN WAN ABDULLAH
Penolong Pengarah, Urusetia Tetap MBKM
E-mel: salahudin.wan@moe.gov.my
Tel: +603 8321 7002; Faks: +603 8321 7012

 

Pengembangan Budaya Membaca

 

SHALWATI NORSHAL
Penolong Pengarah, Urusetia Tetap MBKM
E-mel: shalwati@moe.gov.my
Tel: +603 8321 7001; Faks: +603 8321 7012

 

Latihan Perbukuan & Pengurusan Maklumat

 

SITI MAZLIN ABD RAHMAN
Penolong Pengarah, Urusetia Tetap MBKM
E-mel: mazlin.rahman@moe.gov.my
Tel: +603 8321 7122; Faks: +603 8321 7012