Pengembangan Budaya Membaca

 

SHALWATI BT. NORSHAL
Penolong Pengarah, Urusetia Tetap MBKM
E-mel: shalwati@moe.gov.my
Tel: +603 8321 7001; Faks: +603 8321 7012

Fungsi unit Pengembangan Budaya Membaca:

  1. Merancang dan menggubal dasar pengembangan budaya membaca selaras dengan Dasar Buku Negara.
  2. Merancang dan melaksana program dan aktiviti pembacaan dengan pihak industri buku dan agensi lain.
  3. Menyelaras dan memantau semua aktiviti gerakan membaca peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh pelbagai agensi.
  4. Menilai dan mengkaji bahan-bahan bacaan yang dijadikan sumber program galakan membaca.
  5. Memberi khidmat bantu dan nasihat kepada pihak industri buku dalam pembekalan bahan bacaan ke sekolah-sekolah.
  6. Menjalinkan hubungan dengan media bagi tujuan promosi kempen gerakan membaca.