Pembangunan Industri Buku & Keurusetiaan

img_wan

 

WAN SALAHUDIN WAN ABDULLAH
Penolong Pengarah, Urusetia Tetap MBKM
E-mel: salahudin.wan@moe.gov.my
Tel: +603 8321 7002; Faks: +603 8321 7012

 

Fungsi unit Pembangunan Industri Buku & Keurusetiaan:

  1. Merancang dan menggubal dasar dan peraturan industri buku untuk kemajuan industri buku negara.
  2. Menggubal norma dan kod etika industri buku.
  3. Merangka dan menyelaras program pembangunan buku dengan pihak industri buku dan agensi lain.
  4. Memberi khidmat bantu dalam  pembangunan buku, khususnya penerbitan bahan bercetak dan elektronik dalam bahasa Melayu.
  5. Menjalankan kajian dan analisis keperluan terhadap perkembangan dan masalah yang berkaitan dengan industri buku.
  6. Mengurus setia mesyuarat Anggotra Majlis dan mesyuarat-mesyuarat lain dengan pihak industri buku dan agensi lain.
  7. Mengurus dan menyelaras hubungan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam industri buku.
  8. Menjalankan tugas-tugas pengurusan kualiti dan penghubungan awam.