bacaWORLD 2015

30 Januari – 1 Februari 2015
bacaWORLD 2015
Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Kuala Lumpur.
– Pameran dan aktiviti berkaitan dengan perbukuan dalam bentuk digital