Pengurusan 4 Laman Web Utama

Laman-laman web yang berkaitan diwujudkan untuk memberi kemudahan kepada orang ramai mencari maklumat dan perkhidmatan yang disediakan. Ianya lebih untuk memperkenalkan, dan mempromosikan perkhidmatan yang disediakan MBKM dan khasnya untuk 50 Best Malaysian Titles dot org dot my, untuk menjual karya-karya terbaik Malaysia ke pasaran dunia.

 

Tarikh: Sepanjang 2011

 

Tempat:

 

Kumpulan Sasar:  Pelanggan dalaman dan luaran MBKM serta pemain industri antarabangsa

 

Kejayaan/Impak:

Laman-laman web ini menjadi platform untuk menyalurkan maklumat dan hal-hal yang berkaitan dengan industri perbukuan Malaysia bagi pemain industri lokal juga antarabangsa.