Penganjuran “Bridging Malaysia and The Arab World Programme”

Objektif

  • Menyediakan platform bagi pertemuan awal antara pemain industri tempatan dan penerbit-penerbit daripada Negara-negara Arab.
  • Menjalankan business-matching session agar proses penjualan karya-karya Malaysia ke negara Arab dapat dinisiasikan.
  • Menggalakkan penyertaan lebih ramai penerbit Arab dalam TCC Kuala Lumpur 2012
  • Mengeratkan lagi jalinan antara pihak MBKM dengan pengurusan Abu Dhabi International Book Fair

 

Tarikh: 14 Oktober 2012

 

Tempat: Frankfurt BuchMesse, Germany

 

Kumpulan Sasar: Pemain industri Negara Arab serta Malaysia

 

Kejayaan/ Impak:

Syarikat-syarikat Malaysia telah berjaya mendapatkan sejumlah 78 cadangan perniagaan usai berlangsungnya program ini. Kejayaan mempertemukan penerbit Malaysia dengan penerbit Arab merupakan langkah awal yang disignifikan kerana program ini telah membuka lebih banyak peluang kerjasama di masa hadapan.