Penganjuran Launch of 50 Best Malaysian Titles for International Rights 2011

Objektif

  • Memperkenalkan, mempromosikan dan menjual karya Malaysia ke pasaran dunia.
  • Melancarkan 50 karya terbaik Malaysia untuk jualan hakcipta antarabangsa
  • Mengeratkan lagi jalinan antara pihak MBKM dan industri perbukuan antarabangsa

 

Tarikh: 13 Oktober 2012

 

Tempat: Frankfurt BuchMesse, Germany

 

Kumpulan Sasar: Pemain industri tempatan serta antarabangsa

 

Kejayaan/Impak:

Penganjuran acara “Launch of 50 Best Malaysian Titles for International Rights” telah dirasmikan oleh Yg Bhg Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Operasi) Dr Haji Zahari bin Aziz. Judul-judul yang telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa seperti Noma Concours of the Asia Pacific Cultural Centre UNESCO, Best Local Cuisine Book In the World-Gourmand World Cookbook Awards, Commonwealth Writers Prize Best First Book Award, dan Frank O’Connor Short Story Award telah di lancarkan dengan jayanya. Pelancaran judul-judul ini telah mendapat perhatian penerbit daripada United Kingdom, Perancis, Amerika Syarikat, Negara-negara Arab dan lain-lain lagi.