Pembangunan Industri Buku & Keurusetiaan

Program Hari Bertemu Pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia

Dilapor pada

Pengenalan Hari Bertemu Pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia telah diadakan di empat lokasi sepanjang tahun 2011. Program yang dianjurkan oleh Unit Komunikasi Korporat (UKK) dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri telah berjaya menarik masyarakat setempat untuk mengenali KPM dengan lebih dekat lagi. Sepanjang dua hari program ini dijalankan orang ramai yang datang untuk mendapatkan khidmat dari beberapa Continue Reading

Penulisan Semula Dasar Buku Negara

Dilapor pada

Dasar Buku Negara telah diterbitkan pada tahun 1992 dan perlu dinilai semula selaras dengan tahap literasi masyarakat Malaysia yang sudah meningkat ketika ini. Banyak persoalan yang timbul tentang dasar ini kerana pernyataan dasar itu sendiri yang tidak jelas dan kerana dunia perbukuan di negara ini tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Begitu juga tentang kedudukan DBN Continue Reading

Penubuhan Jawatankuasa Pasukan Petugas Khas

Dilapor pada

Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM) dalam usaha mengembangkan ilmu melalui dunia perbukuan dan perluasan bahasa akan menubuhkan Jawatankuasa Petugas Khas yang terdiri dari beberapa Bahagian di Kementerian Pelajaran. Program dan aktiviti yang dirancang adalah untuk memastikan buku dapat memainkan peranan yang berkesan sebagai alat pembangunan fikiran, sosial dan kebudayaan, sesuai dengan keperluan negara. Melalui usaha Continue Reading